Reviews

Her finder du reviews af vores spil

Review af Monkey The Card Game
Vi har spillet Monkey igen. Det har været på bordet en håndfuld gange, da det simpelthen er let at lære og let at spille. Et godt hurtigt filler-game, der har en ordentligt portion held indblandet.

Spillet går i korte træk ud på, at man skal klatre et træ og til sidste klatre trækronen. Vinderen er den der hurtigst når til toppen og klatret trætoppen. Men det er ikke så let som det umiddelbart lyder. Du kan blive ramt af fælder og spells, der gør at du måske skal tilbage til bunden, du mister alle dine kort eller noget helt andet.

Regler
Stammen består af fire kort, der ligges med bagsiden opad. Toppen består af tre kort, der skal forestille en trækrone. Alle spillere starter ved bunden af træet. Spillerne får 3 kort, som er hemmelige for de andre, samt to referencekort. En førstespiller vælges og starter med at: Tage et nyt trækort samt et spellkort. Et spellkort, er et ”prøv lykken”-kort, som kan give dig ekstra kort, lov til at bytte rundt på kort, fjerne kort eller måske endda sende dig helt ned i bunden igen. spellkortene er forklaret på referencekortene. Efter spilleren har trukket trækortet og udført spellkortet, har vedkommende nu 4 muligheder.

1. Brug ét træk på at tage ét trækort
2. Brug ét træk på at forsøge at klatre
3. Brug ét træk på at sætte to fælder
4. Brug to træk på at klatre trætoppen

Man har to træk som man kan bruge. Man skal selvfølgelig være ved toppen, altså have klatret alle fire kort i stammen, for  at kunne klatre trætoppen.

Måden man klatrer på er, at man vender det kort man står ved, og det tal skal man slå, ved at lægge kort ned, der tilsammen er højere. Men bemærk, du kan ikke anvende samme farve. Hvis du skal slå et sort kort, er det dog kun sort og vildekort, der kan slå den. Når du har slået kortet, vendes kortet og din abe rykker en op. Lykkedes det ikke at slå kortet, må du rykke en ned.

Har du fælder liggende på dig, skal de vendes en efter en. Hvis en fældes nummer, svarer til et nummer du har brugt til at klatre, så fanger fælden dig. Du rykker dog ikke ned. Hver spiller kan maks. have fire fælder på sin abe, medmindre et spellkort siger andet.

Har du brugt begge dine træk, er det næste spillers tur i urets retning.

Er du nået til trætoppen, og vil klatre den, så koster det to træk. Du skal en efter en slå de tre kort i toppen. Slår du alle tre kort, bliver der vendt to fælder. Ligesom de andre fælder, fanger den dig, hvis du har brugt et kort med samme nummer. Bliver du ikke fanget af en af de to trætopfælder, går turen videre til de fælder du eventuelt måtte have på din abe. Bliver du fanget af en af fælderne, så bliver de tre kort i trætoppen skiftet ud. Hvis du klarer alle fælderne har du vundet.

Der findes kort med numrene 1-10 og 15 i farverne blå, gul, grøn, rød og sort. Derudover er der 5 kort med tallet 20, dette er et vildkort, som kan bruges til at slå alle farver, og kan slåes af alle farver.

Review af Tasty Humans
Vi fik prøvet Tasty Humans for første gang, da vi fik det på bordet en lørdag eftermiddag ude i orangeriet.

Spillet er designet af Ryan Langewisch og Petr Semenikhin.

I spillet har man taget rollen som et meget sultent monster, der forsøger at fylde sin mave med kropsdele fra forskellige rejsende, der prøver at redde kongen. For hver rejsende man fylder sig med, får man forskellige kropsdele ned i maven, men pas på, spiser du bestemte rejsende får du også skade ned i maven og så er der mindre plads til kropsdelene. Hver runde spiser man også en konge, som giver muligheder for at score point til slut.

Lad det mest sultne monster vinde!

Regler
Det hele foregår ved at der ligger et 3×3 felt af rejsende, som man efter tur vælger at spise.
– Vælges en figur 2 vandret eller lodret fra en bueskytte (Archer) tager man skade per bueskytte der kan ramme den valgte figur.
– Vælger man en figur ved siden af en sværdmand (Swordsman), tager man også skade for alle sværdmændene ved siden af.
– Spiser man en Kaptajn (Captain) fjernes de to andre kort i rækken eller kolonnen afhængigt af hvilken vej pilen på hans banner viser.
– Spiser man en Troldmand (Wizard) kan man få lov at flytte rundt på to kropsdele nede i maven.
– Spiser man en præst (Cleric) kan man fjerne en skade fra maven.
– Spiser man en der giver skade, skal skaden ned i maven først.

Når man spiser en, får man lov at tage de tilsvarende kropsdele som står på kortet. De skal falde ned fra toppen til bunden af maven. Man må vende selve figuren som man har lyst, men ikke ændre på placeringen af kropsdelene. Kropsdelene falder altid så langt ned som muligt. (Tetris)

Spiller ét vælger først og sidst, hvilket skal forstås som 1-2-3-4-4-3-2-1 i et spil med 4 spillere. Efter spiller ét har taget kort nummer to, gøres op hvem der har flest kongekroner. Spilleren med flest kongekroner, får lov at vælge Kongebrik (leader tile) først. Kongebrikkerne ligger på den lyseblå plade. Afhængigt af antal spillere er der enten 4 eller 3 stakke, hvoraf den ene ligger med billedsiden opad nedenunder. Her får spilleren med flest kongekroner altså lov at vælge først. Kongebrikkerne er forskellige måder at få point på. Når spilleren har valgt en kongebrik, tages den over på vedkommendes monster og den tidligere kongebrik ryger ned i maven ligesom kropsdelene. Den lederbrik der ikke bliver taget, skal tilbage i æsken. Derefter kommer en ny stak ned og ligge med billedsiden opad.

Spiller to er nu startspilleren, og det hele gøres igen.

Når man har spillet alle lederstakkene ud eller en spiller får fyldt sin mave op, slutter spillet når runden er slut.

Monsterets mave er forskellig størrelse afhængigt af antal spillere. Der er et monster på hver side af brættet, så i alt otte forskellige. Hvert monster har måder at få point på, der er adskiller sig fra monster til monster.

Review af Traffic Oi!
Vi spillede Traffic Oi! et par gange den anden dag. Et hurtigt, nemt lille spil fra Vietnam Themed Games, som vi faktisk købte da vi var Vietnam. Spillet går i alt sin enkelthed ud på at nå 1.000 km først. Man spiller dog mod de andre, som kan smide kort, der gør at du skal fikse et punkteret dæk, holde for rødt lys, klare et hul i vejen, løbe tør for benzin eller kun må køre 50 km/t. Du skal både sørge for, at du selv kommer frem, mens du samtidigt skal sørge for, at drille de andre, så de ikke kan komme frem.

Kommer du først?

Regler
Kortene blandes og der deles 6 kort ud til hver spiller.
De kort med grønt i venstre hjørne, er kort man selv skal bruge til at fikse ens problemer, som punktering, benzinmanglen, hul i vejen osv.
De kort med rød i venstre hjørne, er kort du kan smide til de andre spillere, hvor de netop giver punktering, hul i vejen, maks. 50 km/t osv.
De gule kort er sikkerhedskort, der forhindre dig i at blive ramt af et specifik uheld. Politisirenen forhindre dig i at vente for rødt, samt at du altid kan køre stærkere end 50 km/t. Spilles et gult kort, får man en ekstra tur.
Til sidst har vi distancekortene, der er repræsenteret ved tal i venstre hjørne. 

Der findes også skip næste tur kort, samt et go-kort der gælder alle. Skip næste tur er en cirkel med pil på, mens go-kortet er et lyn. 

Med til spillet findes også et referencekort, der giver et overblik over alle kortene.

En spiller starter med at trække et kort og derefter spiller et kort. Enten et grønt, gult, rødt eller distancekort. En spiller kan ikke spille et distancekort før, at spilleren har spillet et grønt go-kort (et grønt lys). 

En spiller kan heller ikke få et rødt kort på sig, før vedkommende har spillet et grønt go-kort.
Spilleren kan kun have et rødt kort på sig af gangen, spilles der et anden rødt kort, annulleres det tidligere.

Når en spiller har spillet et kort, skal vedkommende have 6 kort på hånden. Det skal spilleren altid have når turen går videre.

Næste spiller trækker også et kort, og derefter spiller et kort. Sådan fortsætter spillet indtil den første spiller når præcis 1.000 km.

Review af Monopoly Deal Saigon
Monopoly Deal Saigon fra Vietnam Themed Games , er et hurtigt lille kortspil, som vi købte da vi var i Ho Chi Minh (Saigon) i Vietnam, tilbage i september 2019. Spillet er groft sagt en meget simpel udgave af Monopoly, som du sikkert kender. Spillet er et fint filler-game, som kun tager ca. 15 minutter. 

Er du bedst til at samle de rigtige ejendomme?

Regler
Man starter med at blande alle kortene og derefter får hver spillet 5 kort.
Startspilleren tager 2 kort fra bunken og har nu op til 3 træk af følgende muligheder:
1. Læg penge til pengebunken
2. Læg en ejendom ned. Det koster ikke penge
3. Spil et actionkort. De kan også anvendes som penge, hvis de bliver lagt i pengebunken
4. Flyt en ejendom

Spilleren behøver ikke at bruge alle 3 tre, men det kan være en fordel at få kort ned på bordet, for ellers tæller de ikke.

Bliver du opkrævet husleje eller på anden måde skal af med penge, kan du kun bruge det du har lagt ned på bordet. Du kan betale med både penge, actionkort (der er lagt i pengebunken) og ejendomme. Skal der betales 1M og du kun kan betale med 2M, får du ingen penge retur. Betales med en ejendom, skal ejendommen over i modtagerens ejendomsportefølje. Kan man slet ikke betale, er det bare synd for udlejer.

Den første spiller der får 3 forskellige farvede sæt af ejendomme er vinderen, men pas på, end ikke et fuldt sæt af en farve er sikker.

Review af Camel Up (2018)
Vi nåede for nyligt at spille hele 3 gange af dette spil. Spillene går super stærkt, eller det kommer an på terningernes udfald og meget andet. Dette spil er mest tilfældighedernes spil, da man som regel ikke har den stor indflydelse på kamelernes tur rundt på banen. Et sjovt spil, som med et terningekast kan vende rundt på det hele. Satser du på den rigtige kamel eller må du ærgre dig over, at have satset for tidligt?

Regler
Disse regler er nærmest identiske med den tidligere udgave af spillet, der er dog enkelte difference som vi kommer ind på lidt senere.

Der er 5 kameler, der skal rundt på banen, og den hurtigste kamel er vinderen. Der er desuden, til forskel for den tidligere version, 2 skøre kameler (crazy camels), den sorte og den hvide, som løber den modsatte vej rundt. Her kan de andre kameler risikere, at blive slæbt i den forkerte retning.

En runde slutter, når der er spillet 5 terninger, og der dermed er én terning tilbage i pyramiden. Såfremt ingen kameler har passeret målstregen, forsætter spillet til det er sket.

Efter hver runde, gøres op, hvem der skal have mønter, fordi de var bedst til at byde på vinderen af runden. Der uddeles 5, 3 eller 2 mønter til de spillere der har gættet rigtigt. Altså gættet hvilken farve kamel, der ligger nummer ét i slutningen af runden. Der gives én mønt, til de spillere der har gættet kamelen på andenpladsen, mens der skal betales én mønt for hvert bud man har gættet forkert

Derefter lægges budkortene tilbage, med 5 øverst, dernæst 3 og 2. Eventuelle ”+-1 fælder” tages tilbage. Terningerne puttes i pyramiden og startspillerbrikken gives til næste spiller i urets retning.

En spiller har på sin tur følgende fire muligheder:
1. Slå med terningerne, ved at vælge en pyramidebrik (giver dig en mønt, når runden er slut)
2. Gætte på den tabende kamel eller den vindende af spillet, ved at lægge et kort til højre eller venstre for palmen.
3. Trække et ’vinderen af runden’ kort. Der ligger 4 kort i hver af de 5 farver, med bud på vinderen af -runden. Nu hurtigere du satser, nu mere kan du vinde.
4. Læg en +-fælde der gør, at kamelen skal gå en frem eller tilbage. Rammer en kamel din fælde, får du en mønt.

Vinderen er den med flest mønter, når den første kamel har passeret slut.

Review af Awkward Guests
Et sjovt spil, der kræver tålmodighed samt at kunne gennemskue de forskellige ledetrådes sammenhæng med hinanden. Et spil hvor der ikke er den store spiller-interaktion, men hvor man i stedet er fokuseret på at få skrevet sine egne noter ned, for at udelukke så mange ting som muligt.

I Awkward Guests skal du forsøge at opklare mordet, hurtigere end de andre spillere. I løbet af spillet får du ledetråde i form af kort, som du skal notere ned på dit ark, som du har liggende foran dig. Jo flere ledetråde du får, jo lettere burde det blive at opklare hvem morderen er. Men vær opmærksom, og husk at få læst og noteret de rigtige ledetråde, ellers går det galt.

Tror du, at du kender morderen, må du gerne gætte, men gætter du forkert, er du ude af spillet.

Er du den bedste og hurtigste til at finde morderen, mordvåben og motivet?

Regler
Man kigger først i regelbogen, og vælger et scenarie, som foreskriver, hvilke kort man skal bruge. Derefter finder man de matchende kort, blander dem, og deler 6 kort ud til hver spiller.

Når man har fået noteret sine ledetråde, må den aktive spiller nævne to ting som han/hun gerne vil vide mere om. Det kan være enten en mistænkt eller et rum. Når vedkommende har nævnt to ting, skal de andre spillere byde ind med deres kort. Kortene skal matche en af de to efterspurgte ting. Værdien af kortene er øverst til venstre, og den aktive spiller skal betale med sine egne kort. På den måde bytter ledetrådene hænder. Man skal altid betale mindst summen af kortene, men må gerne betale mere.

Når den aktive spiller har byttet med en eller flere spillere, går turen videre til næste spiller, som må gøre det samme. Selvfølgelig også spørge efter andre rum og mistænkte.

Når alle spillere har været igennem dette, skal man aflevere kort til brugt bunken, så man har 3 kort tilbage. Så får alle spillere 3 nye kort fra bunken, så alle igen har 6 kort. Startbrikken skifter spiller. Alle spillere noterer selvfølgelig deres nye ledetråde ned på deres ark, og den nye startspiller efterspørger nu to ting.

Sådan foregår det i grove træk, med det i mente, at alle spillere efter ”bytterunden” ved hjælp af deres brik, skal vise om de vil gætte på morderen eller ikke.

Efter vores erfaring, går der et godt stykke tid, før man har nogen chance for at gætte rigtigt.

Review af Kraken Ataken!
Vi har endnu en gang fået spillet en omgang af Kraken Ataken. Det var længe siden sidst, så der skulle lige genopridses reglerne for os der havde spillet det før. Et sjovt, simpelt partyspil, hvor det gælder om, at man som Kraken, skal fange skattene ind som piraterne har på deres skibe.

Kan du være den Kraken, der kan fange flest skatte ind og vinde over de andre Krakener?

Regler
Setuppet er, at der skal ligge lige så mange skibe som der er spillere plus et ekstra. Ved fire spillere skal der derfor ligge fem skibe. På skibene skal der ligge skatte i stakke af tre. Den øverste skat vendes med billedsiden opad.

Under hvert skib skal der ligge en pirat.

Hver spiller vælger en Krakenfarve, og de to tilhørende Krakenkort. Derudover får hver spiller fire kort, som kaldes tentakelkort.

Den spiller der ligner en pirat mest starter! Vedkommende får Kraking, som går på tur, når runden er slut.

Disse tentakelkort, er de kort man skal bruge for at slå piraterne ved skibet, og derved få skatten på skibet. Men flere spillere er måske efter den samme skat, og angriber derfor det samme skib. Sker dette så skal spillerne kæmpe mod hinanden, for derefter at kæmpe mod piraten.

Piraterne har forskellige farver og numre. Har piraten en lilla farve, er den immun overfor angreb fra lilla tentakler. Og ligeså med de andre farver. Numrene på piraten er dens styrke. Hvis man står lige med piraten, så bestemmer Kraking hvem der vinder. Enkelte pirater kan have påtrykt en sabel hvilket betyder, at den skærer en angribende tentakel i stykker, og derefter kommer der en ny pirat ind, som spilleren skal slå.

Måden selve spillet foregår på er på følgende måde:
Spilleren har tre muligheder.
1. Lægge et krakenkort og et tentakelkort ved et skib.
2. Lægge et tentakelkort under et krakenkort, der allerede er ved et skib.
3. Spille et tentakelkorts specialtræk.
4. Sige pas for resten af runden.

Tentaklerne har også påtrykt et nummer, det nummer er ligesom ved pirater, deres styrke. Nogle har en terning, som betyder, at når dette kort vises i en kamp, skal der slås med en terning, for at finde styrken på kortet. På referencekortene står også nærmere hvad de enkelte kort kan.

Hvis ikke man vil lægge et kort ud til et skib, kan man bruge det som et specieltræk. Man kan for eksempel, have et kort, der kan flytte rundt på piraterne eller flytte rundt på skattene. Andre kort, kan man gemme til kampfasen, hvor man her for eksempel kan gøre ens tentakler 2 stærkere, modstanderens 2 dårligere osv.

En spiller kan ikke lægge to krakenkort til samme skib. Men man behøver ikke spille begge sine krakenkort. Spilleren spiller ét kort, og derefter går turen videre. Når alle enten har sagt pas, eller lagt alle deres kort, går næste fase i gang.

I denne fase, skal kampene gøres op. Kraking bestemmer kampenes rækkefølge. Rækkefølgen er ikke altid irrelevant.

Den med højest styrke er vinderen. Dette gælder både spillernes kamp og kampen mod piraten. Men husk, at man her kan bruge sine gemte kort, til at påvirke kampenes udfald. Står det uafgjort, afgør Kraking sejrsherren.

Når alle kampe er udført, skiftes en slagen pirat ud med en ny, en ny skat vendes hvis den øverste er taget og et tomt skib fjernes. Kraking figuren gives videre til næste spiller, og spillerne får nye kort, så de igen har 4 kort på hånden. Spillerne må selv bestemme om de vil smide de gamle kort ud eller beholde dem. Hvis Kraking i runden afgjorde en uafgjort, kan den tabene part få hævn på Kraking ved at bytte et kort fra sin hånd ud med et fra vedkommendes.

Spillet slutter når der kun er ét skib tilbage.

Spillernes point gøres op. En guldskat tæller det der står på den, mens de andre (totem, skattekort og diamant) tæller mere jo flere du har. Har du én tæller det ét point, har du to ens tæller det 3 point, har du tre ens tæller det 6, fire ens er 10 point og fem ens er hele 15 point.

Der findes en mini-udvidelse kaldet Krakid, som ikke er beskrevet ovenfor. Derudover findes der en større udvidelse som hedder Sinister Twister, som ej heller er beskrevet ovenfor.

Review af Coloma
Coloma foregår i året 1848, hvor guldfeberen har ramt Amerika i byen Coloma i Californien. Guldfeberen har ramt og du skal i Coloma forsøge at skabe et navn for dig selv ved, at finde guld, rekruttere arbejdere, klargøre heste og lave gode forretninger. Men som i virkeligheden, hvor Coloma blev til en af de hurtigst voksende byer, da rygtet spredtes om, at der fandtes guld og flere tusinde lykkesøgende mennesker kom fra nær og fjern, for at finde guld, er du heller ikke i spillet alene om at finde guldet og prøve lykken.  Andre end dig har fået samme idé, så du skal derfor planlægge din taktik nøje for at være den bedste guldgraver og den mest indflydelsesrige i Coloma.

Kan du blive den mest indflydelsesrige og bedste guldgraver, eller ender du som mange andre lykkesøgende, blot som en døgnflue i Coloma?

Regler
Coloma foregår over 3 år, 1848 hvor guldet blev opdaget, 1849 hvor rygtes spredtes og stedet blev kendt i omegnen og 1850 hvor rygtet kom til andre lande og hvor Californien officielt blev USA’s 21. stat.

Hver spiller vælger en farve og får de matchende kort, brikker og skive i den farve samt et spillebræt. Spilleren tager 2 mænd og ét telt, og ligger på sit spilletbræt. Spilleren får 2 mønter, 1 hest og 1 guld-brik startende fra øverst højre hjørne. Spillerens scoremarkør placeres på 0. Vognet på Coloma på kortet. Spilleren blander sine kort, tager 6, vælger 4 af dem og placere 2 tilbage enten øverst eller nederst af de resterende kort.

På spillepladen klargøres tønder, hvor den venstre skal være en stak med billed-siden nedad, guld-brikker der fyldes op afhængigt af antal spillere, floder placeres, broer vælges der 6 forskellige af og laves stakke af 1, 2 eller 3 af afhængigt af antal spillere, to skududveklings-brikker tages og placeres i bunden af spillepladen og 2 banditter sættes på deres plads.

Hvert år foregår over 5 runder, indikeret med drejeskiven i midten. En runde kan inddeles i 7 punkter som er:

 1. Drej skiven i midten med uret så den i første runde dækker over skovlen og trillebøren i område 1.
 2. Fordel områdets begivenhed. Område 1 er to mænd til alle, 2 er et guld-stykke, 3 er to kort, 4 er to mønter og 5 er lov til at bytte ét guld til 3 point. Hvis man har et telt placeret i området får man dobbelt op.
 3. Alle spillere vælger i hemmelighed ved hjælp af deres disk, hvilket område de vil stille deres pioner på.
 4. Samtidigt vises hvilket område spillerne har valgt. Spillerne stiller deres pioner på de respektive områder.
 5. Derefter afgøres ”Bust” området, altså området med flest pionere. Her drejes ”X”-Skiven hen, således at den nederste del dækkes. Hvis ingen områder har flest pionere, forbliver ”X”-Skiven, blot på vejskiltet.
 6. Derefter klares områderne efter tur, hvor hver spiller i et givent område klare deres træk. Hvis man har spillet det et par gange, kan man klare alle turene samtidigt, så længe de ikke blokere eller genere hinanden.
 7. Efter alle spillerne har haft deres træk, tages pionererne tilbage til spillerene og runden er slut.

Kun ved slutningen af 5. runde, skal der klares en skududveksling mellem banditterne og spillerne. Hvis banditterne vinder, er der straf, hvis spillerne vinder er der derimod en gevinst. Har du ikke bidraget må du ofre en mand eller to.

Når man har været igennem alle 5 runder, og har afviklet skududvekslingen, er året udløbet og man kan gå videre til næste år.

Tønderne udskiftes med nye, guld-stykker bliver fyldt op nedefra og op og årsmarkøren bliver sat til næste år og det antal banditter bliver sat på.

Når man har været igennem 3. år slutter spillet.

Hvert af områder er delt op i to, et normal-felt (det ydre) som aldrig dækket, og et boom-felt (det indre) der kan være dækket. Hvis begge er åbne, kan de begge laves.

Områderne er forklaret nedenfor:

Område 1 – Arbejdsområdet

 1. Normal-felt (det ydre): Du må aktivere Skovl-evnen på Sutter’s Mill (som er at finde på dit player-board), og alle andre Skovl-ikoner.
 2. Boom-felt (det indre): Du må aktivere Trillebørs-evnen på Sutter’s Mill og alle andre Trillebørs-ikoner.

Område 2 – Undersøge flod eller byg bro

 1. Normal-felt: Du må undersøg en flod eller bygge en bro med hammer-ikonet, og betale den indikerede pris.
 2. Boom-felt: Du må undersøge en flod eller bygge en bro med sav-ikonet, og betale den indikerede pris.

Undersøger du en flod, tager du en flod-markør og placere den på et frit sted over dit player-board, og får derefter det viste ikon som ikke er sejrspoint.

Bygger du en bro, skal den placeres over en ledig flod uden bro. Du kan altså derfor ikke bygge en bro, hvis du ikke har en ledig flod. Man kan ikke have to af den samme slags bro. Man kan maks. have 4 floder og broer. Broerne er af begrænset antal, det er floderne ikke.

Område 3 – Bygge en bygning

 1. Normal-felt: Du må bygge et hus (et kort fra din hånd) med et hammer-ikon, og betale den indikerede pris.
 2. Du må bygge et hus (et kort fra din hånd) med et sav-ikon, og betale den indikerede pris.

På kortene er der indikeret hvad de koster øverst til venstre, i midten til venstre indikere tallet, hvilket område kortets evne svarer til, øverst til højre er deres sejrspoint, i bunden fremgår deres evner.

Et korts evner kan blive udløst når spillerens pioner svarer til kortets evne-ikon. Er både Normal-feltet og Boom-feltet tilgængeligt, kan begge evner på kortet bruges.

Du må ikke bruge en bygnings evne, i den tur du har bygget det.

Område 4 – Flytte vogn på kortet

 1. Normal-felt: Du må flytte din vogn på kortet øverst til venstre af spillepladen. Du må flytte det antal som du har heste.
 2. Boom-felt: Du må flytte din vogn på kortet øverst til venstre af spillepladen. Du må flytte det antal som du har heste.

Du må flytte en vogn med højest det antal felter som du har heste. Et felt er repræsenteret af en by, en koloni eller en hestesko. Hestene skal ikke afleveres ved brug. Du må ikke vende om, eller gå over samme felt to gange i samme træk.

Når din vogn kører over et felt (også by) eller ender i en by, med et ikon på (guld, kort, mænd) må du få antallet indikeret på feltet. Ender du vognens træk i en by, kan du vælge mellem de to, hvorimod du kun får mænd hvis vognen ikke stopper i byen.

Område 5 – Placér telte eller mænd

 1. Normal-felt: Du kan placere telte, enten på kortet eller på områder. Du kan også placere mænd ved skududvekslingen.
 2. Boom-felt: Du får et telt.

Du kan placere mænd ved skududvekslingen, og du skal fylde en hel række ud. Du må ikke fylde mere end en række pr. tur ud.

Du kan placere telte på enten områder, hvilket vil give dig dobbelt op på belønning, når runden kommer til det område. Du kan kun have et telt på hvert områder.

Alle spillere kan dog godt have deres telte i samme område.

Du kan placere telte på kortet, men kun fra tilstødende byer, indikeret af de røde pile. Du kan kun placere et telt i det tilstødende land, såfremt din vogn er den korrekte by. Der kan kun være ét telt af hver spiller i hvert land. Teltene giver point til slut.

Drejeskiven har også felter, dens felter er:

 1. Normal-felt: Køb telte for 2 mønter pr. telt og/eller køb heste for 1 guld-stykke pr. hest.
 2. Boom-felt: Tag en tønde fra dem med billedsiden opad, eller en fra stakken med billedsiden nedad, og tilføj derefter det antal banditter der vises under tønden. Tages en fra stakken, tilføjes ingen bandit.
 3. Vejskiltet, betyder at du får lov at bruge Boom-feltet til venstre for skiltet, hvis det altså ikke er lukket af X’et.

Dette var reglerne kort opridset, du kan også finde regler på spiludgiverens egen hjemmeside, hvor de dog er på engelsk, men med billeder.

Review af One Night Ultimate Werewolf
Vi fik for første gang prøvet One Night Ultimate Werewolf. Et socialt partyspil, hvor det handler om, at gætte hvem der er varulven, og hvem der ikke er. Et sjovt spil, der ikke tager lang tid at lære, og ikke tager lang tid at spille.
Er du god til at bluffe, eller snakke dig fra at være varulven, eller få andre til at tro at du er en karakter, som du ikke er?

Regler
Der vælges antal karakterer svarende til antal spillere, samt 3 ekstra karakterer. Der deles tilfældigt et kort ud til hver spiller, og tre kort ligges på midten. Hver spiller kigger på deres kort én gang og husker deres rolle.

Spillerne skal nu lukke deres øjne, og på tur afhængigt af deres rolle, åbne øjnene og tage et træk. Når alle de valgte roller har været igennem, må spillerne åbne deres øjne, og nu begynder snakken.

Spillerne har nu 5 minutter, til at finde ud af hvem varulven/varulvene er, der skal dræbes.
Det er her, hvor spillerne skal forsøge at hjælpe hinanden, til at finde af hvem der skal dræbes, og hvem der ikke skal dræbes.

Dræbes et menneske, vinder varulven/varulvene, dræbes en varulv, vinder menneskerne. Men pas på, måske siger nogle noget som ikke er sandt, mens andre du ikke tror på fortæller sandheden.

I kan med fordel anvende den gratis app der findes, den fortæller også hvad rollerne kan gøre.

Du kan finde appen her: play.google.com

Review af Robinson Crusoe: Escape from Despair Island
Vi fik igen prøvet Robinson Crusoe: Escape from Despair Island fra Old Novel Games. Et hurtigt, let lille spil, hvor det gælder om at slippe væk fra øen eller i hvert fald opfylde kriterierne for at slippe. Der er lidt forskellige måder man kan opfylde disse kriterier på, men pas på, du er ikke alene på øen og farer lurer i det fjerne.

Kan du, uden at løbe tør for mad, skaffe de nødvendige ting til at slippe væk fra øen?

Regler
Til at starte med blandes den store stak kort, og der deles 5 kort ud til hver med bagsiden opad. Alle kortene har to funktioner – med bagsiden opad er de mad, og forbliver mad. – Med billedsiden opad er kortene det der står på dem.

Når alle har fået 5 kort, vælges en startspiller.

Startspilleren skal nu gå på opdagelse, ved at ”betale” en madkort til brugtbunken, hvorefter vedkommende må trække kort fra stakken. Der må trækkes op til 10 kort – men trækkes der to fare-kort slutter ens tur.
Spilleren må til hver en tid vælge et af de trukne kort, så længe kravene opfyldes. Nogle har ikke krav, mens andre kort har krav til hvad du skal have i din lejr, før dette kort kan trækkes.

I midten med rød, står betingelserne der skal være opfyldt, før du kan trække et specifikt kort. Enkelte kort kan også købes med mad-kort. Nogle kort har ingen krav. Det er for eksempel ressourcer som træ, våben, mad m.m.

Trækkes et kort slutter spillerens tur, og turen går nu videre til markedsfasen, hvor de andre spillere får lov, at købe et af kortene, som spilleren har trukket. Prisen på kortet er vist øverst i højre hjørne. Første tal er prisen der skal betales til den aktive spiller i form af mad, mens det andet tal er prisen der skal betales til brugtbunken, også med mad. Spillere må købe indtil der ikke er flere kort.

Efter markedsfasen, går turen videre til næste spiller, der betaler et mad-kort og går på opdagelse. Derefter forsætter turen præcis som første spiller.

På et kort er en del oplysning, vi har kort været inde op midten og øverste højre hjørne. I venstre hjørne er et ikon, der viser hvilken kategori kortet tilhører. I midten er selvfølgelig navnet på kortet samt en kategori.

Kategorien her kan være contruction, resource, harvesting, special, threat, character, growth, victory og event.

• Construction – Er en konstruktion, altså en hytte, en båd, en kurv osv. Man skal opfylde betingelserne for at kunne bygge den.

• Resourcer – Der er både ressourcer som ikke har betingelser og ressourcer hvor man f.eks. skal bruge en kurv.

• Harvesting – Det samme gælder for harvesting.

• Special – Er kort der giver dig specielle evner.

• Threat – Er fare-kort, hvor du ved at opfylde betingelser kan klare faren, og derved få belønningen nederst på kortet.

• Character – Er karakterkort, der har forskellige evner. En karakter kan udvikle sig og blive stærkere. De stærkeste karakter har et stjerneikon i øverste venstre hjørne.

• Growth – Er kort der gør at du kan udvikle dig, og bliver klogere osv. Som i sidste ende kan hjælpe dig på vej væk.

• Victory – Er kort der kan give dig sejren, hvis du opfylder betingelserne. Der er forskellige måder at vinde på.

• Event – Er kort der skal spilles så snart de trækkes af den aktive spiller.

Alle kortene har også en beskrivelse nederst der fortæller hvad kortet gør. Enkelte kort kan give dig to ting og enkelte kort skal du vælge mellem den ene eller anden.

Nogle kort har også sejrspoint, vist ved stjernen og cifferet under navnet.
Vinderen er selvfølgelig den der får et sejrskort, og samtidigt opfylder betingelser herfor.

Skulle det ske, at en spiller løber tør for mad, kan kortene i ens lejr bruges til at betale med, men når der heller ikke er flere ting i ens lejr, er man sultet ihjel og så må spilleren forlade spillet.
Du kan vinde på 3 forskellige måder.

• Bålsejrsruten enten med Man of God-karakteren eller med en lejr på 18 sejrspoint.

• Flygte fra øen sejrsruten med enten Teacher-karakteren eller med lejr på 18 sejrspoint.

• Sejrspoint strategien ved at have Wise Man-karakteren plus 25/20/17 sejrspoint ved hhv. 4/3/2 spillere.

Du kan få opmærksomheden fra et redningsskib, men du ville være nødt til at have Man of God ELLER bygge en lejr med 18 sejrspoint og finde træ og krudt for at bygge et bål.

Du kan forsøge at gå efter at bygge en båd, men du er nødt til at finde Fredag og lære ham at hjælpe dig.

Slutteligt kan du bede og læse for at blive en Wise Man og opbygge dine sejrspoint for at vinde over de andre spillere.

Spillet slutter i en af de følgende situationer:

• Når bunken har været spillet igennem to gange, i så fald vinder spilleren med flest sejrspoint.

• Når en spiller trækker et kort og opfylder betingelserne til en af de tre vinderkort.


Disclaimer: Ovenstående grafik i form af billeder og gifs, er lånt fra udgiverens Kickstarterside, hvor du også kan finde mere. Se her

Jeg kan desværre ikke finde en hjemmeside hvor du kan købe spillet, men du kan fange dem på deres Facebookside her